O firmie AUDO Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

43.21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
33.14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
62.09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
43.29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH